sábado, marzo 10, 2007

A marisma da Ramallosa vai quedando sen invernates, hoxe o número de gaivotas choronas Larus ridibundus (algunha como a da foto xa em plumaxe de verán) non pasaba das dúas ducias, 6 biluricos claros Tringa nebularia, 7 píldoras cincentas Pluvialis squatarola e 9 garzotas Egretta garzetta como mais destacable. Continuan o Ganso e mais o pato mandarín, e canto mais tempo pasan na marisma mais se confirma a sua orixe absolutamente natural, natural de corral, claro :-)

O ganso de testa branca Anser albifrons e mais o pato mandarín Aix galericulata están sempre xuntos na saida do rio Groba.

O macho de mandarín repousaba fronte a pequena ponte do camping.